Saturday, August 22, 2015

Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm - Tháng sáu trời mưa

HINH
Tháng 6 Trời Mưa, một nhạc phẩm đi vào lòng người với nhạc sĩ Hoàng thanh Tâm, vốn định cư tại Úc từ 3 thập niên qua, sau thời gian định cư tại Bỉ.  .

ByPhan Bách


Vốn là người con trong gia đình sinh hoạt Văn hóa Nghệ thuật, Hoàng thanh Tâm còn trau giồi thêm tài năng, qua những năm theo học Quốc gia Âm nhạc.

Với sức sáng tác mạnh mẽ, Hoàng thanh Tâm miệt mài cho ra mắt nhiều bản nhạc có giá trị, trong thời gian gần đây

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống