Saturday, May 16, 2015

Định kiến giới tính

Bên cạnh vấn đề tiền bạc, còn có một trở ngại khác có thể gây nhiều khó khăn hơn cho nỗ lực tạo bình đẳng giữa vợ chồng, là những định kiến về giới tính, từng ăn sâu lâu đời vào các quan niệm và tập quán xã hội.
ByTrần Việt
rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống