Wednesday, May 20, 2015

Tính hiếu thắng

Thật khó hiểu khi có người dám đem cả hạnh phúc của chính bản thân ra đánh cuộc, trong khi chọn lựa người bạn đời, mục đích chỉ nhằm thoả mãn tính hiếu thắng của mình.
ByTrần Việt
rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống