Saturday, June 6, 2015

Ghen tuông vô lối

Kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy trong khi đàn ông ghen vì bị người phối ngẫu phản bội về tình dục thì phụ nữ lại ghen và đau đớn hơn khi bị chồng gian dối tình cảm

By Trần Việt
rhf


No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống