Saturday, May 16, 2015

Lòng đố kỵ

Theo nhà Triết Học Aristote, người có lòng đố kỵ sở dĩ cảm thấy dằn vặt đau đớn, không chỉ vì cảm thấy mình thua kém, mà còn vì phải nhìn thấy người khác thành công.
ByTrần Việt
rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống