Friday, April 24, 2015

Ca nhạc sĩ Phan Văn Hưng trong dòng nhạc đấu tranh

Nếu Việt Dũng và Nguyệt Ánh là những ca nhạc sĩ mang lại chất lửa cho dòng nhạc đấu tranh thì có một ca nhạc sĩ khác cũng trong dòng nhạc đấu tranh đó, thế nhưng lại có kiểu cách riêng. Đó là Phan Văn Hưng. 

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống