Monday, August 31, 2015

Khánh Ly: "Tôi chưa làm điều gì phương hại đến Việt Nam."

HINH

Trò chuyện với ca sĩ Khánh Ly: "Tôi không làm được điều gì tốt lành, đẹp đẽ cho Việt Nam, nhưng chắc chắn một điều là, tôi chưa làm điều gì phương hại đến Việt Nam."
No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống