Friday, January 1, 2016

Xuân ca và tôi!

Năm mới nói chuyện nhạc xuân, là thời gian để nghe lại những bài hát New Year bất hủ của cả tây lẫn ta qua cái nhìn của một người trẻ...  

By Mai Hoa
Pic

Có một bạn nói với Mai Hoa rằng tại sao cứ đến Noel hay năm mới lại phải nghe lại những bài hát mà ở đâu cũng mở và năm nào cụng mở nghe nó Cliché quá.

Thế nhưng Trần Minh một bạn trẻ khác mà theo như bạn bè của anh nói là một fan mê nhạc cuồng nhiệt mụ mị vì bóng đá và thẩn thờ vì phim ảnh thì lại nghĩ khác.

Đối với Trần Minh, Giáng Sinh hay New Year là một dịp truyền thống và đã truyền thống thì không có sự cũ mòn như những bài hát xuân bất hủ của âm nhạc Việt Nam…

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống