Friday, June 23, 2017

Tình Khúc Bolero (12) Tình Nghèo

pic

Bìa tờ nhạc Tình Nghèo trước 1975 (Creative Commons)
Mai Hoa, sbs
Con đường mang tên em được trình bày qua giọng ca Chế Linh và Tình Nghèo của Phạm Duy qua phần trình bày của Ngọc Hạ- Quang Lê trên Paris by Night và bản thu trước 1975 của Thanh Tuyền và Duy Khánh

Chương trình do Mai Hoa và khách mời là nhà báo Trần Minh phụ trách.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống