Thursday, April 16, 2015

Văn chương âm nhạc miền Nam sau ngày đất nước chia đôi

n
Nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn nói về văn chương âm nhạc miền Nam đã thay đổi diện mạo thế nào sau làn sóng di cư của gần một triệu người từ Bắc vào.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống