Monday, April 13, 2015

Nhà văn Đặng Thơ Thơ và ký ức 30/4

n

Nhà văn Đặng Thơ Thơ sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Sang Mỹ Đặng Thơ Thơ là một trong những người sáng lập trang văn học Da Màu. Trong tác phẩm mới xuất bản Khả Thể, nhà văn có đề cập đến những ký ức về ngày 30 tháng Tư năm 1975.


No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống