Wednesday, April 15, 2015

Nhã Thuyên: "Vị trí của kẻ bên lề" -1

n
Luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên (Đỗ thị Thoan) về nhóm Mở Miệng bị cho là kích động sự phản kháng và chống đối chế độ cầm quyền ở Việt Nam.

Tác giả luận văn bị tước bằng Thạc sĩ và bị sa thải khỏi chức vụ giảng dạy tại Đại học Sư phạm Hà nội.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn bàn bạc về nhóm Mở Miệng- đề tài của luận văn và phản ứng của nhà cầm quyền trong vụ này.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống