Saturday, November 26, 2016

Ra mắt sách "Lịch sử Chính trị Việt Nam Cận đại" tại Melbourne

pic
Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Hoa Kỳ (Supplied by Professor Luu Van Pham)
By Xuân Ngọc
Tiến sĩ Phạm Văn Lưu, tác giả "Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Cận Đại" đã dành cả đời để nghiên cứu và thực hiện bộ sách với mong muốn mang đến độc giả những gì chân thực, vô tư, khách quan và khoa học về giai đoạn lịch sử 1945-1975.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống