Friday, August 26, 2016

Cái Mặt

PIC
    PIC Trọng Nghĩa & Mộng Lan
Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” ! (Tiểu Tử)

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống