Thursday, April 9, 2015

Tập san và hội thảo "Việt Nam 40 năm nhìn lại"

n
Chủ Nhật 12/4, Nhóm Nghiên cứ Văn hoá Đồng Nai và Cửu Long sẽ tổ chức buổi ra mắt tập san số 9 của nhóm cùng một cuộc hội thảo chủ đề "Việt Nam 40 năm nhìn lại".

Ông Hồ Trọng Hiệp, trưởng ban tổ chức đã bắt đầu câu chuyện với Tú Trinh bằng phần giới thiệu đề tài tập san và hội thảo năm nay, nhìn lại là nhìn như thế nào? Nhìn lại những diễn biến cuối cùng trong biến cố lịch sử cách nay đúng 40 năm mà lịch sử chưa có dịp làm rõ? Hay chọn đứng từ nước Úc nhìn về Việt Nam hôm nay? Hay một góc nhìn nào khác?

Buổi ra mắt tập san và hội thảo cùng chủ đề "Việt Nam 40 năm nhìn lại" của Nhóm Nghiên cứ Văn hoá Đồng Nai và Cửu Long, lúc 1:30pm ngày CN 12/4 tại Cabramatta Bowling & Recreation Club, Cabramatta.

Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam sẽ thuyết trình, và sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ban điều hướng chương trình buổi hội thảo gồm có: Luật sư Lưu Tường Quang, Luật sư Nguyễn Văn Thân, Cựu Thẩm Phán Trương Minh Hoàng, và Tiến sĩ Huỳnh Long Vân.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống