Friday, June 19, 2015

Dấu ấn của chuyến vượt biên kinh hoàng trong tác phẩm của Lê Phú

Điêu khắc gia Lê Phú đến với cuộc triển lãm 40 năm định cư của người Việt tại Úc bằng một số tranh ảnh, phù điêu về thuyền nhân và khát vọng tự do cho Việt Nam cùng câu chuyện về chuyến vượt biên kinh hoàng của anh 35 năm trước.  

By Phượng Hoàng

rhf

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống