Thursday, April 16, 2015

Cảm ơn anh

n
Tôi thương anh biết bao nhiêu khi anh cầm tay tôi thỏ thẻ rằng chúng mình là vợ chồng em nhé.

Câu nói làm tôi khóc ngất từng đêm. Cũng bởi vì ta còn quá trẻ, làm sao tôi có thể để anh mất đi quyền được làm cha?

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống