Thursday, October 6, 2016

Trịnh Công Sơn – Thư tình gởi một người

Những bức thư tình của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gởi người con gái Huế, Ngô Vũ Dao Ánh, được công bố nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Nhạc sĩ.

pic

pic
Bà Dao Ánh và Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hình chụp năm 1998
pic
Dao Ánh và Trịnh Công Sơn. Hình chụp năm 1964

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống