Monday, July 3, 2017

Luận bàn về bi kịch Hàn Mặc Tử

pic

Nguyễn Thạnh
Nhà thơ Nguyễn Thạnh luận bàn về bi kịch Hàn Mặc Tử qua những vần thơ ma ảo, tuôn trào từ bể đau thể xác và tinh thần của ông.

Chúng tôi đánh giá cao lối phân tích và nhận định của nhà thơ Nguyễn Thạnh, dù rằng có nhiều điểm không hoàn toàn đồng ý. Xin giới thiệu đến các bạn như thêm một tài liệu tham khảo về Hàn Mặc Tử.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống