Wednesday, October 7, 2015

Phạm Duy – Tài Năng và Nhân Cách

pic
Hồng Phúc – Nguyễn Văn Lục
Dù yêu hay ghét, chúng ta không thể nào phủ nhận sự đóng góp lớn lao của Nhạc sĩ Phạm Duy trong kho tàng văn học nghệ thuật của nước nhà. Sự nghiệp âm nhạc của ông đã trải dài theo vận nước nổi trôi trong suốt dòng lịch sử dân tộc, trong thời đại của ông. Xin cùng tìm hiểu Nhạc sĩ Phạm Duy qua những diện mạo về tài năng, nhân cách, tâm tư và lập trường chính trị của con người Phạm Duy, qua cuộc phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Lục, do nhà báo Hồng Phúc của Đài phát thanh Việt Nam thực hiện.

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống