Wednesday, December 2, 2015

Thương hiệu Bát Tràng hơn 700 năm đang bị đánh cắp

PicHàng gốm sứ Bát Tràng gần đây bị Trung Quốc nhái nhãn hiệu và có đến 30% gốm sứ Bát Tràng bày bán tại Hà Nội là làm từ Trung Quốc chở sang. Với chuyện hàng gốm Trung Quốc cố tình giả nhãn gốm Bát Tràng mà không gặp sự phản ứng nào từ chính quyền Hà Nội, đang khiến người làng nghề nơi đây lo ngại chuyện mai một dần thương hiệu đã có hơn 700 năm.


No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống