Saturday, April 18, 2015

Ngôi mộ cô đơn

n

Vừa chọn bộ đồ để trên giường, định khi tắm xong trở ra Son sẽ mặc, thì lại biến đâu mất! Son tưởng mình đãng trí nên tự đi tìm lại trong tủ, tất nhiên là không có. 

- Chị Năm ơi... 

Son vừa cất tiếng gọi đã im bặt ngay, bởi cô nhớ ra mình... không có gì trên thân mình! 

Bên ngoài có tiếng của Năm, cô người làm: 

- Cô Ba kêu tôi có gì vậy?

No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống