Saturday, April 18, 2015

Con đường riêng em

nNếu ai đó hỏi thứ quá giá nhất của mỗi người là gì, có lẽ câu trả lời của em ngay lúc này sẽ là niềm tin. Em luôn cho rằng không có gì hoàn toàn đúng và ngược lại, chẳng có gì là sai mãi được.

Bởi vốn dĩ chân lí luôn thuộc về số đông, hay có khi là kẻ mạnh. Và trong mối quan hệ này, em hẳn nhiên lả kẻ yếu hơn. Thắng em rồi, anh có vui chăng?No comments :

Post a Comment


 Tục ngữ & Thành ngữ

 Nghệ Thuật Sống